De Wester Havikstraat 1 5451 XG, Mill +31 (0) 485 455 021 info@dewestermill.nl
Mill-West nu nog HARTVEILIGER
Sinds vorig jaar loopt bij EHBO vereniging St. Willibrord een speciaal stimulatieproject met mogelijkheden van financiële ondersteuning met als doel: Het stimuleren om op zo veel mogelijk strategische plaatsen 24 uur en 7 dagen per week goed bereikbare buiten AED’s geplaatst te krijgen. Het stimuleren om niet-openbaar bereikbare AED’s welke bij clubs, organisaties, bedrijven binnen de gemeente aanwezig zijn, ook 24 uur/7dagen per week bereikbaar te maken door de AED buiten het gebouw/terrein te doen plaatsen. Het stimuleren van Onderhoud AED`s en AED opleidingen en training. De besturen van De Wester en Hart in Aktie ondersteunen in het belang van de wijkbewoners Mill-West dit project van harte. De binnen AED van Hart in Aktie bij de Wester werd daarom in beheer en onderhoud overgedragen naar De Wester en in een verwarmde buitenkast geplaatst. Door tussenkomst van de EHBO vereniging heeft de Gemeente Mill en Sint Hubert. een bijdrage geschonken voor aanloopkosten. Toon Hermsen (Kies voor Leven) heeft de benodigde verwarmde buitenkast voor een zeer aantrekkelijk bedrag aangeboden, Hart in Actie heeft de resterende kosten van de buitenkast voor haar rekening genomen. Tussen 2011-2013 zijn door buurtvereniging Vilheide via hun actie “Hartveilig Mill-West” met speciale collecte/sponsoractiviteiten de eerste 3 openbaar bereikbare AED’s in de wijk geplaatst. De AED bij de Wester is nu de 4e openbaar bereikbare AED in Mill-West. Alle 4 AED’s zijn aangemeld bij HartslagNU.nl. waardoor bij een hartstilstand melding via 112 de “burgerhulpverleners” in de buurt van het slachtoffer een reanimatieoproep krijgen om zo snel mogelijk met een AED naar het opgegeven adres te gaan en zo binnen de belangrijke eerste 6 minuten de reanimatie te kunnen starten. Personen met een geldig AED certificaat kunnen zich wanneer ze dat willen ook aanmelden bij HartslagNU.nl. Vele vrijwilligers bij de Wester volgen jaarlijks een (herhaling)training in reanimatie en AED gebruik als onderdeel van hun BHV (bedrijfshulpverlening) cursus. De EHBO vereniging St. Willibrord verzorgt vele opleidingen ook op het gebied van reanimatie en AED gebruik. Indien u ook geïnteresseerd bent in een training reanimatie/AED gebruik kunt u dat bij Guus Fonteijn van EHBO Mill, 0622552427 of via de e-mail guus.fonteijn@wiseup.nl kenbaar maken. Op zaterdag 18 januari 2020 om 14.00 vond in aanwezigheid van alle betrokken organisaties de officiële overdracht van de AED van Hart in Aktie naar De Wester plaats. In zijn welkomstwoord ging vicevoorzitter Harry v.d. Linden van de Wester ook kort in op de geschiedenis van de binnen AED bij de Wester waarna Maud Niessen van de EHBO verenging in haar toespraak de uitgangspunten en doelen van hun AED project nader toelichtte. Hierna vond de formele overdracht plaats door overhandiging van de AED door Harry van de Kolk van Hart in Aktie, die vele jaren voor controle en onderhoud van hun AED gezorgd heeft, aan vicevoorzitter Harry v.d. Linden van de Wester. Verwacht wordt met deze overdracht een nog betere 24/7 bereikbaarheid van goed gecontroleerde, betrouwbare AED’s te waarborgen en zo bij te dragen aan een nog HARTVEILIGER Mill-West. Na de officiële overdracht werd onder het genot van een goed kopje koffie bij de inmiddels mooi verbouwde en ingerichte bar van de Wester door de genodigden gezellig nagepraat en dat niet alleen over AED zaken.