De Huiskamer
Nieuws Agenda Ruimtes Reserveren Wie zijn wij? Foto's Gebruikers Openingstijden Contact

Laatste Nieuws


€3500,- voor buitenruimte


25 jarig jubileum


VSBfonds, iedereen doet mee


Oud Nieuws

Links


Gemeente Mil & Sint-Hubert


Wijkraad Mill-West


Socium Dagbesteding

Inlog Gebruiker / Vrijwilliger

Sponsors

Gebruikersreglement


Privacyreglement

Wijkaccommodatie De Wester.

De Huiskamer

Traditioneel wordt in de week voor Kerstmis een bijeenkomst gehouden waarin het bestuur, het beheer en de vrijwilligers elkaar bijpraten over allerlei zaken binnen de organisatie van De Wester. We konden enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen maar ook moesten we afscheid nemen van twee bestuursleden. Annet Nabuurs en Marius Willems zijn na een periode van ca. 15 jaar bestuursfunctie hiermee gestopt. Wij zijn hen dankbaar voor al die jaren dat zij op bestuurlijk gebied hun bijdrage hebben geleverd. Met name dank aan Annet die in die periode als secretaris of als penningmeester optrad. Marius, die ook stopt als lid van de Beheercommissie, zal zoals hij al jaren deed als vrijwilliger in de bardienst blijven meedraaien.


Als nieuwe penningmeester mochten wij Carlon Linders verwelkomen. Wij zijn zeer content met deze aanwinst, wensen hem veel succes in zijn functie en hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. De Beheercommissie wordt versterkt met Jan van de Welk die al in de bardienst actief is maar ook bij het doen van allerlei voorkomende klusjes inzetbaar is. De Beheercommissie dient ter ondersteuning in de praktische uitvoering van het beheer van De Wester. Gewerkt gaat er worden aan het beter en meer structuur geven van een goede communicatie en de verschillende diensten.


Aanwezig was ook Gerrit  van Dijk die met zijn leeftijd van ver in de tachtig eerder dit jaar i.v.m. zijn gezondheid als vrijwilliger gestopt is. Met een kerstpakket en een extra attentie van en namens alle vrijwilligers is Gerrit dank gezegd voor al die uren dienstbaarheid in De Wester. We hopen Gerrit nog vaak als gast in de Wester te mogen begroeten.


Na afloop van de bijeenkomst werden alle vrijwilligers verrast met een kerstpakket als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Vrijwilligers bijeenkomst en Kerstpaketten

Havikstraat 1

5451 XG  Mill

+31(0) 485 455 021

info@dewestermill.nl

Copyright © 2016   alrode.nl   Alle rechten voor behouden.

Print