De Huiskamer
Nieuws Agenda Ruimtes Reserveren Wie zijn wij? Foto's Gebruikers Openingstijden Contact

Laatste Nieuws


€3500,- voor buitenruimte


25 jarig jubileum


VSBfonds, iedereen doet mee


Oud Nieuws

Links


Gemeente Mil & Sint-Hubert


Wijkraad Mill-West


Socium Dagbesteding

Inlog Gebruiker / Vrijwilliger

Sponsors

Gebruikersreglement


Privacyreglement

Wijkaccommodatie De Wester.

De Huiskamer

“Dit is echt een mooi resultaat, juist door de manier zoals we samenwerken”, aldus Ingeborg Kelleter. “Soms wel met veel praten”, glimlacht Harry van der Linden, “dingen veranderen, dat kost nu eenmaal tijd.”


Ingeborg Kelleter en Harry van der Linden zijn twee enthousiaste vrijwilligers in de gemeente Mill en St. Hubert. Ingeborg is actief als voorzitter van de werkgroep De Huiskamer in De Wester en betrokken bij wijkraad Mill-West en Harry is voorzitter van wijkaccommodatie De Wester.


Samen zijn zij nauw betrokken geweest bij de nieuwe huisvesting van de dagbestedingslocatie van Sociom. “Deze dagbesteding, verteld Huberiet Vollenberg, coördinator dagbestedingen bij Sociom, is nu nog gehuisvest in Zorgcentrum Aldenhorst, maar per 1 november wordt hier in De Wester de nieuwe ruimte betrokken.” Maar eerst wordt deze ruimte onderhanden genomen en opgeknapt om de bezoekers van de dagbesteding zo goed mogelijk te ontvangen”, vertelt Harry.


“Niet alleen praktische zaken moeten geregeld worden maar ook moesten andere gebruikers in de ontwikkelingen worden meegenomen. De bridgeclub en countrydansgroep blijven op hun vertrouwde tijd en plaats maar wel in een aangepaste ruimte. De bezoekers van dagopvang De Huiskamer, waar mensen zonder indicatie elke kunnen elke dinsdag voor een gezellig samen zijn vertellen Ingeborg en Harry. “Wij willen graag de dagbesteding in Mill houden”, voegt Harry, als voorzitter van de Wester, toe. Want we zien hier absoluut de meerwaarde van in”. “Ja”, zegt Ingeborg, “het zou zonde zijn, dat door gebrek aan ruimte de dagbesteding naar een ander dorp zou vertrekken. De werkgroep De Huiskamer bestaat uit vrijwilligers die de nieuwe ontwikkelingen ook een warm hart toedragen. Dat de dagbesteding hier komt, geeft een impuls aan allerlei initiatieven.”


“De dagbesteding is voor bezoekers met en zonder indicatie. Het grote verschil is dat dagopvang De Huiskamer voor bezoekers is zonder indicatie en werkt met louter vrijwilligers”, merkt Huberiet op. “De dagbesteding daarentegen heeft professionele ondersteuning van de welzijnsmedewerkers van Sociom, die op hun beurt gecoördineerd worden door mij. Maar ook hier zijn vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. Sociom en De Huiskamer hebben allerlei plannen maar die moeten nog uitgewerkt worden. Bijv. samen een feestdag vieren, maar we willen ook mensen met een beperking gaan betrekken bij activiteiten”, aldus Huberiet.

“Wij willen nog heel graag een oproep doen aan lezers die interesse hebben in vrijwilligerswerk”, geven Ingeborg en Huberiet aan. “Vrijwilligers zijn onmisbaar en blijven hard nodig. Wilt u vrijwilligerswerk doen, we horen het graag! Neem dan contact op met Sociom via info@sociom.nl of bel naar 0485-700500.”

Of met De Huiskamer via dehuiskamer@wijkraadmillwest.nl of bel naar 0485- 455334. ”Zoals gezegd, klinkt het trots, “de meerwaarde is groot en De Wester kan op deze manier laten zien dat zij een echte wijkaccommodatie is. Gebruikers, Sociom en het bestuur van De Wester zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet”, besluiten ze samen.

SAMENWERKING DE HUISKAMER EN DAGBESTEDING SOCIOM IN DE WESTER


.

r één jaar in De Wester.

Havikstraat 1

5451 XG  Mill

+31(0) 485 455 021

info@dewestermill.nl

Copyright © 2016   alrode.nl   Alle rechten voor behouden.

Print