De Huiskamer
Nieuws Agenda Ruimtes Reserveren Wie zijn wij? Foto's Gebruikers Openingstijden Contact

Laatste Nieuws


VSBfonds, iedereen doet mee


Foto’s en Verhalen “Oud Mill”


Halloween 2018


Oud Nieuws

Links


Gemeente Mil & Sint-Hubert


Wijkraad Mill-West


Socium Dagbesteding

Inlog Gebruiker / Vrijwilliger

Sponsors

Gebruikersreglement


Privacyreglement

Wijkaccommodatie De Wester.

De Huiskamer

U heeft een verzoek ingediend bij Wijkaccommodatie De Wester

om een kinderactiviteit te mogen houden in de gymzaal op:

Protocol gebruik Gymzaal De Wester

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarde gelezen te hebben, en de voorwaarde in acht neem.

Hierbij vragen wij u, als gebruiker van de gymzaal van Wijkaccommodatie De Wester, onderstaande voorwaarden te lezen en te ondertekenen als akkoord.


Tarief/Borg

 • U betaald per uur het geldende tarief voor gebruik van de gymzaal. Op de website kunt u lezen dat we een week en weekendtarief hanteren. Indien u commercieel wilt huren verzoeken wij u contact op te nemen met het beheerder.
 • U betaald bij aankomst € 25,00 extra borg die u, indien alles in orde achtergelaten wordt en door beheer cq. vrijwilliger gecontroleerd is, de borg weer terug ontvangt.
 • Indien de schade en/of opruimkosten meer bedraagt dan € 25,00 dan worden deze bij u in rekening gebracht middels een factuur.


Tijd

U huurt de gymzaal 2 uur of 3 uur inclusief een kleedruimte. Dit houdt in:

 • 15 minuten kinderen omkleden en toestellen klaarzetten / voorbereiden.
 • Gebruik gymzaal bij 2 uur verhuur; 1 ½ uur
 • Gebruik gymzaal bij 3 uur verhuur; 2 ½ uur
 • 15 min. kinderen omkleden en toestellen opruimen.
 • Kinderen mogen zich omkleden in de kleedruimtes, er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches.
 • De volwassenen zorgt na afloop dat de kleedruimtes in orde zijn:

Kleedruimte vegen, afval verzamelen in extra plastic zak (niet in afvalbak aan de muur) en afgeven aan

Beheer. Het opruimen valt binnen de gehuurde tijd en niet na afloop van de gehuurde tijd i.v.m. andere

gebruikers


Veiligheid

 • In geval van calamiteiten in de gymzaal wordt in overleg met de vrijwilliger van De Wester (deze is mogelijk geen BHV-er) adequate hulp geregeld en kunnen taken tussen de aanwezige volwassenen verdeeld worden, waardoor er altijd minimaal een volwassene aanwezig blijft in de gymzaal zolang de toestellen nog gebruikt kunnen worden.
 • In de gymzaal wordt een bak geplaatst voor waardevolle bezittingen; telefoon, sieraden, horloge ed.  Het valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder om hier zorg voor te dragen.


Toestellen/ materialen

 • Toestellen en materialen mogen gebruikt worden behalve het Variumrek. De toestellen en de materialen worden door de huurder weer netjes opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats.


Kleding

 • Kinderen en volwassenen zijn verplicht om juiste sportschoenen te dragen voor in een gymzaal.
 • Kinderen en volwassenen mogen niet op blote voeten in de gymzaal
 • Kinderen dragen veilige sportkleding, zonder touwtjes ed.
 • Sieraden, horloge ed. mogen niet gedragen worden


Nuttigen consumptie

 • Het is niet toegestaan om in de gymzaal voedsel of drinken te nuttigen, alleen water.
 • U kunt in de ontmoetingsruimte een consumptie en chips/snoep bestellen en nuttigen. Indien er een wedstrijd/toernooi van biljarten is, kan dit niet. U kunt deze dan nuttigen in het kleedlokaal indien u zorgt dat alles weer opgeruimd is.
 • Aanmaaklimonade en chips/snoep is te koop tegen aantrekkelijke prijzen, het is niet toegestaan eigen consumpties en drinken mee te brengen en te nuttigen.

Havikstraat 1

5451 XG  Mill

+31(0) 485 455 021

info@dewestermill.nl

Copyright © 2019   alrode.nl   Alle rechten voor behouden.

Print