De Huiskamer
Nieuws Agenda Ruimtes Reserveren Wie zijn wij? Foto's Gebruikers Openingstijden Contact

Laatste Nieuws


€3500,- voor buitenruimte


25 jarig jubileum


VSBfonds, iedereen doet mee


Oud Nieuws

Links


Gemeente Mil & Sint-Hubert


Wijkraad Mill-West


Socium Dagbesteding

Inlog Gebruiker / Vrijwilliger

Sponsors

Gebruikersreglement


Privacyreglement

Wijkaccommodatie De Wester.

De Huiskamer

Dit stelt het bestuur van wijkaccommodatie De Wester. Vorig jaar is er met de gemeente overleg geweest over de afbraak van de Leeuwerikschool en ontvlechting met De Wester. Beide partijen waren het er om meerdere redenen over eens dat gezien het toekomstige bestemmingsplan op het terrein van de Leeuwerikschool, het gebouw van De Wester het beste gediend was door een stukje van de aula bij De Wester te betrekken.


Echter zoals nu het plan is gaat de gemeente vanuit het ontvlechtingsbudget het stukje aula alleen met een blinde muur afwerken, d.w.z. dat aan de binnenzijde niets gedaan wordt: geen afwerking aan plafonds, muren en vloeren, geen verwarming, geen verlichting, geen ramen of puien, ventilatie en/of nooduitgang. Met andere woorden een ruimte waar De Wester niets mee kan om, overeenkomstig de doelstellingen van De Wester, als activiteitenruimte te kunnen verhuren.


Door De Wester is al eens aangegeven dat zij een eventueel gebruik/verhuur aan derden wel ziet zitten. Nu heeft zich daadwerkelijk een mogelijk geïnteresseerde gebruiker gemeld, namelijk RMC Radius die deze nieuwe ruimte een ideale plek vindt voor wijk en dorp om daar dagbestedingsactiviteiten te organiseren. Ook de Wijkraad staat volledig achter het initiatief om dagbesteding in De Wester te organiseren. Dagbesteding en dagopvang horen en blijven op deze manier in de wijk waarmee het sociaal welzijn voor kwetsbare en oudere mensen en de leefbaarheid in wijk en dorp zo sterk gediend zijn.


De Wester gaat op korte termijn een informatiebijeenkomst houden voor vertegenwoordigers van de Gemeente waarin de zienswijzen nader worden toegelicht en waarin de Wijkraad Mill-West en RMC Radius bij aanwezig zullen zijn.Alleen een muur wordt half werk.

Havikstraat 1

5451 XG  Mill

+31(0) 485 455 021

info@dewestermill.nl

Copyright © 2016   alrode.nl   Alle rechten voor behouden.

Print