Havikstraat 1 5451 XG, Mill +31 (0) 485 455 021 de-huiskamer@dewestermill.nl
Organisatie
Doel van de Stichting De Huiskamer Mill 1. De Stichting heeft ten doel het aanbieden van een sociale ontmoetingsplek ten behoeve van nog zelfstandig wonende inwoners, al dan niet met een lichte beperking, uit Mill en directe omgeving, teneinde a. eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden; b. participatie en zo lang mogelijk behoud van zelfstandigheid in verbinding met buurt/wijk te bevorderen; c. ondersteuning te bieden aan mantelzorgers; d. voorwaarden te scheppen voor zelfwaardering en om met elkaar in gesprek te komen; e. een zinvolle dagbesteding te creëren, mede in relatie met andere activiteiten, door middel van inzet van vrijwilligers, waardoor inzet van professionele zorgverlening minder snel is vereist; 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. actieve fondsenwerving; b. deelname aan het plaatselijke platform-overleg met collega-organisaties en (lokale) overheid; c. het verstrekken van informatie betreffende de huiskamer aan potentiële deelnemers alsmede verwijzers; d. het actief benaderen van potentiële deelnemers en vrijwilligers; e. het organiseren van passende (culturele) activiteiten. 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Contactgegevens Postadres: Stichting de Huiskamer Mill Havikstraat 1, 5451XG MILL Email: de-huiskamer@dewestermill.nl Telefoon: 0485-452375 / 06-23371464 (Gertie Gerrits-Arts) 0485-455021 (wijkaccommodatie De Wester) KVK: 74241257 RSIN: 859822059 SBI: 88999 Bankrelatie: NL06 RABO 0340 5162 16 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Voorzitter: Jean Rouwet Secretaris: Gertie Gerrits-Arts Penningmeester: Harry van der Linden Onderdelen Huishoudelijk Reglement & Organisatiestructuur 1. Huishoudelijk Reglement, Basis 2. Vrijwilligersstatuut 3. Gedragscode
Havikstraat 1 5451 XG, Mill +31 (0) 485 455 021 de-huiskamer@dewestermill.nl
Organisatie
Doel van de Stichting De Huiskamer Mill 1. De Stichting heeft ten doel het aanbieden van een sociale ontmoetingsplek ten behoeve van nog zelfstandig wonende inwoners, al dan niet met een lichte beperking, uit Mill en directe omgeving, teneinde a. eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden; b. participatie en zo lang mogelijk behoud van zelfstandigheid in verbinding met buurt/wijk te bevorderen; c. ondersteuning te bieden aan mantelzorgers; d. voorwaarden te scheppen voor zelfwaardering en om met elkaar in gesprek te komen; e. een zinvolle dagbesteding te creëren, mede in relatie met andere activiteiten, door middel van inzet van vrijwilligers, waardoor inzet van professionele zorgverlening minder snel is vereist; 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. actieve fondsenwerving; b. deelname aan het plaatselijke platform-overleg met collega-organisaties en (lokale) overheid; c. het verstrekken van informatie betreffende de huiskamer aan potentiële deelnemers alsmede verwijzers; d. het actief benaderen van potentiële deelnemers en vrijwilligers; e. het organiseren van passende (culturele) activiteiten. 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Contactgegevens Postadres: Stichting de Huiskamer Mill Havikstraat 1, 5451XG MILL Email: de-huiskamer@dewestermill.nl Telefoon: 0485-452375 / 06-23371464 (Gertie Gerrits-Arts) 0485-455021 (wijkaccommodatie De Wester) KVK: 74241257 RSIN: 859822059 SBI: 88999 Bankrelatie: NL06 RABO 0340 5162 16 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Voorzitter: Jean Rouwet Secretaris: Gertie Gerrits-Arts Penningmeester: Harry van der Linden Onderdelen Huishoudelijk Reglement & Organisatiestructuur 1. Huishoudelijk Reglement, Basis 2. Vrijwilligersstatuut 3. Gedragscode